Coachend Leidinggeven (NONONS)

Deze training voer ik uit in samenwerking met NONONS.

Wat is Coachend Leidinggeven?
Coachend Leidinggeven is een kort praktijkgericht programma voor mensen met een leidinggevende rol. In vijf opleidingsdagen, verspreid over twee maanden, vergroot je je kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap: verantwoordelijkheid geven als het kan, verantwoordelijkheid nemen als het moet.

Voor wie? 
De coachopleiding is bedoeld voor leidinggevenden, (project)managers, HR-adviseurs en andere mensen die regelmatig helpende gesprekken voeren.

Wat leer je?
Je leert heel veel tijdens de opleiding Coachend Leidinggeven. Vooral door te doen. De NONONS werkwijze is praktisch en toepasbaar en altijd met een gedegen theoretische onderbouwing. Relevante theorieën en modellen worden op een speelse en direct toepasbare manier behandeld. Het is met name ‘leren door te proberen’. Je krijgt persoonlijke feedback, ook van elkaar, op de praktijkdag en tijdens het oefenen met acteur.

Wat kan en weet je als je de opleiding Coachend Leidinggeven hebt afgerond?

  • Je weet welke rollen je als leidinggevende vervult: leider, manager en coach en hoe je die rollen effectief inzet
  • Je weet welke stijlen van leidinggeven er zijn en hoe je effectief kunt schakelen tussen die stijlen
  • Je weet hoe je de coachende mindset kunt inzetten om je medewerkers meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun eigen taak, geluk en groei
  • Door respectvol te confronteren, weet je de samenwerking met anderen te optimaliseren en je medewerkers te ontwikkelen
  • Je weet om te gaan met ‘binnenlopers’ en andere ad hoc hulpvragen
  • Je kunt coachvaardigheden toepassen in je gesprekken en zo meer potentieel uit je medewerkers halen
  • Je weet een klimaat te creëren waarin je medewerker vertrouwen krijgt en kan leren (je benoemt patronen, geeft feedback, moedigt aan, nodigt uit, bevraagt)
coachend leidinggeven trainen

Coachend Leidinggeven NONONS